Helmikuun kuukausitervehdys

Laskiaisesta alkaa paastonaika. Paasto kutsuu vapaaehtoiseen kieltäytymiseen ja samalla se antaa mahdollisuuden pohtia, mitkä asia ovat todella tärkeitä. Paastonaikana pysähdytään tutkimaan omaa sisintä ja opitaan tuntemaan itseä entistä paremmin.

Paasto merkitsee elämän rauhoittamista ja hiljentämistä. Tarkoituksena on keskittyä olennaiseen ja säästää voimavaroja lähimmäisten hyväksi. Jokainen voi itse valita, miten ja mistä paastoaa - vai paastoaako lainkaan.

Hengelliseen paastoon voi yhdistää esimerkiksi kieltäytymisen epäterveellisistä herkuista tai rasvaisista makkaroista.

Haasta itsesi paastoamaan ja anna aikaa ajatuksille, tunteille ja rukoukselle.

Asta Juntunen, järjestöpäällikkö

Isä. Anna minulle malttia pysähtyä kaiken touhun keskellä. Taaskin unohdin kiittää Sinua: minulla on tänään kaikki hyvin.


1. Kummityöntekijä jokaiselle jäsenyhteisölle

Olemme Sininauhaliitossa suunnitelleet kummitoiminnan käynnistämistä. Jokaiselle jäsenyhteisölle nimetään oma kummi, joka on liiton työntekijä. Kummi ottaa yhteyttä jäsenyhteisöön ja toimii ensisijaisena linkkinä liiton suuntaan. Kummi tulee tutuksi ja hänelle on luontevaa soittaa asiassa kuin asiassa. Kevättalven kuluessa saatte puhelun kummiltanne ja pääsette suunnittelemaan yhteistyötä.

Tämän verran saatiin kuvaa varten koolle tulevia jäsenyhteisökummeja.


2. Sote-muutostyön tuki käynnistyi Sininauhaliitossa

Sininauhaliiton jäsenyhteisöille tarkoitettu Sote-muutostyön tuki on käynnistynyt helmikuun alusta. Tavoitteena on lisätä jäsenyhteisöjen verkostoyhteistyötä sote-alueilla sekä vahvistaa jäsenyhteisöjen toimintaedellytyksiä.

Sote-muutostyö on osa Sininauhaliiton Jäsenyhteisötukea ja työtä tehdään Sininauhaliiton jäsenyhteisöjen kanssa projektina ajalla 1.2.17-31.12.2019.

Muutostiimissä työskentelee tällä hetkellä projektipäällikkö Sirpa Pöllönen ja järjestösuunnittelija Heidi Eriksson. Myöhemmin sote-muutostyöhön saadaan lisää voimia lakimiehen ja toisen suunnittelijan avulla.

Toivomme jäsenyhteisöiltä aktiivista yhteydenottoa ja yhteistyötä tärkeän ja ajankohtaisen asian tiimoilta.

Olkaa yhteydessä kaikissa mieltänne askarruttavissa kysymyksissä, tarpeissa ja yhteistyötoiveissa!

Sirpa Pöllönen, projektipäällikkö sirpa.pollonen@sininauha.fi p. 050-560 3851
Heidi Eriksson, järjestösuunnittelija heidi.eriksson@sininauha.fi p. 050-3593846

3. SiniBoss-päivien satoa

SiniBoss-päivät pidettiin Taulun Kartanon kauniissa miljöössä 25. - 26.1.2017. Osallistujia jäsenyhteisöistä ja keskusliitosta oli yhteensä 23. Päivien antiin oltiin tyytyväisiä. Ajankohtaista tietoa tuli matkaevääksi ja kokemus yhteydestä parani viime vuoteen verrattuna.

Puheenvuorojen parhainta antia olivat Panu Laturin alustus keskusjärjestön roolista, toiminnanjohtajan katsaus sekä lakiasiat.

SiniBoss-päivien merkittävin tulos oli jäsenkentän ja liiton yhteyden tiivistyminen ja luottamuksen parantuminen. Jäsenyhteisöt ottivat uuden toiminnanjohtajan ehdotuksen yhteisestä strategiatyöstä tosissaan, samoin lupauksen palvelevasta asenteesta. Nämä ovat omiaan yhdistämään jäsenkenttää ja Sininauhaliittoa toisiinsa ja palauttamaan luottamusta.

Tunnelma oli levollinen, välitön ja rento. Aikaa oli keskusteluille ja kokemusten jakamiselle, ja se jatkui vielä ruokapöydässä ja saunan lauteilla.

Saimme myös varteenotettavia kehittämisehdotuksia tuleviin tapahtumiin. Jatkossa toivottiin konkreettisia eväitä työhön. Aiheiden määrää on syytä karsia, hyödyllisempää olisi syvällisempi käsittely 1 - 2 teemasta.

SiniBossit voisivat myös kokoontua kahdesti vuodessa. Hyvin toimisi kaksipäiväinen kokous alkuvuodesta ja syksyllä päivän mittainen tapaaminen.

Päivät tarjosivat virkistävän ja hyödyllisen hetken keskelle arjen aherrusta. Toivottavasti näemme isommalla joukolla ensi kerralla!


4. Väkivaltatyön seminaari Sininauhaliiton jäsenyhteisöille

Törmäätkö väkivaltaisiin tilanteisiin työssäsi tuetussa asumisessa, päiväkeskuksessa tai muussa auttamistyössä? Minkälaisia toimintatapoja ja työkaluja sinun työssäsi on väkivaltatilanteiden ennaltaehkäisyyn, käsittelemiseen ja purkamiseen?

Kuinka voit auttaa ihmistä, joka turvautuu väkivaltaan tai joutuu väkivallan kohteeksi? Oletko huolissasi omista väkivaltaisista tunteistasi? Millä tavalla pidät huolta omasta jaksamisestasi?

Olet lämpimästi tervetullut kuuntelemaan alustuksia ja keskustelemaan väkivaltaan liittyvistä kysymyksistä Helsinkiin 27.3.2017 klo 10.00 - 15.00. Aamupäivän ohjelma koostuu väkivaltatyön ammattilaisten alustuksista ja iltapäivällä päästään yhdessä keskustelemaan jakamaan kokemuksia ja hyviä käytänteitä.

Koulutus on Sininauhaliiton jäsenyhteisöille ilmainen. Mukaan mahtuu 30 ensimmäistä ilmoittautunutta.

Päivän ohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyvät täältä: http://www.sininauha.fi/tapahtumat/vakivaltatyon-seminaari-sininauhaliiton-jasenyhteisoille


5. ”Toimintatonni” – Jäsenjärjestöavustus

Sininauhaliitolle on tänäkin vuonna myönnetty (nyk. STEA, ennen RAY), 40 000 € jäsenjärjestöavustus, jonka liitto jakaa pienavustuksina jäsenyhteisöilleen. Myöntämiskriteerit noudattelevat entistä linjaa. Seuraa nettisivujamme. Tarkemmat tiedot ja hakuohjeet ilmoitetaan kevättalven aikana.


6. Jäsenyhteisöpäivät Tuusulassa 19. – 20.4.2017

Jäsenyhteisöpäivät ja Sininauhaliiton vuosikokous järjestetään Tuusulan Majatalo Onnelassa. Päivien aikana pureudutaan muun muassa SOTE-uudistukseen, vahvistuvaan sininauhaliikkeeseen, kansainväliseen työhön sekä työ- ja vapaa-ajan hyvinvointiin. Tervetuloa myös menetelmäpoluille ja työpajoihin.

Päivät päättyvät liiton kokoukseen. Päivien ohjelma ja tarkemmat osallistumisohjeet löytyvät täältä.


7. Sosiaalialan työntekijä – muista rekisteröityä

Tulevaisuudessa kukaan ei voi työskennellä vakituisesti sosiaalityöntekijänä, sosionomina tai geronomina ilman laillistusta, eikä käyttää lähihoitajan, kodinhoitajan tai kehitysvammaistenhoitajan ammattinimikettä ilman rekisteröintiä Valviran Suosikki-rekisteriin. Rekisteröitymisohjeet löytyvät tämän linkin takaa:
https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-ammattioikeudet/hakemusohjeet

Sosiaalihuollon ammattihenkilöillä on vuoden 2017 loppuun saakka aikaa hakea laillistamista tai nimikesuojausta. Kaikki sosiaalihuollon ammattihenkilöt löytyvät rekisteristä vuoden 2018 alussa, siirtymäajan jälkeen. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden keskusrekistereissä jo nyt olevat ammattilaiset löydät JulkiTerhikistä ja JulkiSuosikista: https://julkiterhikki.valvira.fi/?lang=fi


8. Jaa kuukausitervehdys työyhteisöösi
- tai ilmoita sähköpostiosoitteet, joihin toivot sen menevän

Sininauhaliiton sähköpostina lähetettävissä kuukausitervehdyksissä on asioita, jotka varmasti kiinnostavat yhteisössänne muitakin kuin viestin saajaa. Jaathan viestiämme eteenpäin tai vinkkaa työkavereille, että tervehdys löytyy myös Järjestötuen sivuilta www.jarjestotuki.fi.

Voit myös ilmoittaa meille sähköpostiosoitteet, joihin toivot tervehdyksemme menevän suoraan. Ilmoita osoite/osoitteet Sininauhaliiton keskustoimistoon Hannele Ruotsalolle hannele.ruotsalo@sininauha.fi.

9. Kotiäänestyksen mahdollisuus myös asiakkaiden luokse

Kuntavaalit lähestyvät. Mahtaako asumisyksiöissänne tai muina asiakkaina olla henkilöitä, jotka eivät pääse äänestyspaikkoihin ilman kohtuuttomia vaikeuksia? Apu löytyy kotiäänestyksestä. Kokosimme tietoja kotiin tuotavasta äänestysmahdollisuudesta. Tarkemmat tiedot löytyvät täältä.

10. Löytyisikö SOSTEn sivuilta jotain sinulle sopivaa?

Kannattaa seurata myös SOSTEn, Suomen Sosiaali ja terveys ry:n tapahtumakalenteria:
http://www.soste.fi/tapahtumat/koulutus-ja-tapahtumakalenteri.html
Sivu päivitetty 24.2.2017